Att ansöka om bolån

Det finns ett antal samlingssidor på internet där man kan jämföra olika bankers bolån. Man fyller då i ett antal uppgifter som stämmer överens med det lån som man vill ha. Därefter får man en lista på skärmen där de olika typerna av bolån presenteras. I en del fall vill sidorna att man anger sin e-postadress, så att sidan kan sända länkar till de olika bankerna som svarar emot de angivna kriterierna. Sedan är det bara att i lugn och ro jämföra de olika bankernas erbjudanden.

Det är ett stort arbete att på egen hand samla in uppgifter från olika banker, så att man kan jämföra bolånen. Gör man detta kommer de olika bankerna att sända sina förslag av deras bolån till hemadressen per post. Detta sker helt gratis, eftersom bankerna slåss om nya kunder.
Vill man, kan man även ringa ett antal telefonsamtal till bankerna och då få uppgifter direkt genom samtalet. Detta är smidigare då det inte krävs någon väntetid, utan man får svar direkt.

Det färdiga bolånet!

När man väl har hittat ett lämpligt bolån är det dags att ta kontakt med den berörda banken för att fylla i ansökan om bolånet. Har man hittat bolånet genom internet ger de olika samlingssidorna ofta möjlighet att fylla i ansökan genom sidan. Om man däremot har samlat in fysiska uppgifter måste man beställa tid genom den aktuella banken och tala med en rådgivare.

När man väl är på plats i banken måste man ha en kopia på bostadens kontrakt med sig, så att banken kan kontrollera köpesumman. Det kan skilja en hel del mellan olika bolåneregler, bland annat hur mycket som skall amorteras per månad, hur lång bolånetiden är och vilken räntesats som lånet har. Bolån med amortering är ett bättre alternativ än de där man bara betalar ränta, eftersom man då aldrig blir skuldfri samt att räntan plötsligt kan stiga till oanade höjder. Vid en försäljning av bostaden måste hela lånet, eller det resterande, lösas med hjälp de pengar som försäljningen av bostaden genererar.